مطالب توسط jdnasir

کارگاه طراحی و ساخت مدارات مخابراتی با استفاده از نرم افزار ADS

کارگاه طراحی و ساخت مدارات مخابراتی با استفاده از نرم افزار ADS سرفصل دروس دوره/ كارگاه: آموزش نصب و آشنایی با محیط نرم افزار پیاده سازی مدارات میکرواستریپ طراحی و ساخت مدار مبدل امپدانس طراحی و ساخت فیلتر با عناصر فشرده تست فیلتر روش تطبیق با استفاده از نمودار اسمیت چارت در نرم افزار ADS […]